Huisregels CarrotNetwork ukflag

Om het voor iedereen leuk, veilig en gezellig te houden, hebben wij een aantal ‘huisregels’ opgesteld. Wij gaan ervan uit dat iedereen zich hieraan houdt. Wij als serverteam letten daar ook op. Als onze huisregels worden geschonden, kunnen wij een sanctie (straf, zoals ban/waarschuwing/mute) opleggen.

Lees deze regels even door zodat je weet wat wel en niet mag. Als iets nog onduidelijk is kan je dit vragen aan een teamlid.
Bovenal geldt; volg altijd de instructies van het serverteam op. Indien wij je op iets aanspreken, werk dan ook mee. Dat scheelt een hoop ergernis.

Je kunt de chat niet gebruiken tot je de regels gelezen en geaccepteerd hebt.Huisregels algemeen (server chat, forum en site)

Het volgende is niet toegestaan:

 • Opzettelijk en gericht schelden (met ziektes), of het uitschelden van anderen
 • Discriminerende of racistische opmerkingen, opvattingen, grappen o.i.d. maken
 • Andere spelers (opzettelijk en gericht) beledigen, zwartmaken, (weg)pesten, lastigvallen of haatzaaien
 • Spammen, onnodig CAPS-gebruik en onnodig zinnen herhalen
 • Bugs misbruiken, of gebruiken met als doel het verkrijgen van voordelen
 • Het (herhaaldelijk) zeuren om een rank
 • Ongepast taalgebruik vertonen, zoals seksistisch ongepast taalgebruik
 • Een andere voertaal gebruiken dan Nederlands, Engels of Fries
 • Adverteren voor andere servers; hieronder vallen alle IP/DNS (web)adressen
 • Brutaal of bijdehand doen en het negeren indien het serverteam je aanspreekt op je gedrag
 • Een of meerdere (door het serverteam) gegeven waarschuwingen negeren
 • Anderen chanteren, misleiden of misbruiken op welke wijze dan ook (zoals met behulp van bepaalde informatie over de ander)
 • Ongewenst, opzettelijk of gericht stalken terwijl het duidelijk niet gewenst is
 • Het schenden van de privacy van anderen (bijvoorbeeld door het geven van iemands persoonlijke gegevens als naam, adres, telefoonnummers, etc.)
 • Fraude plegen, waaronder bijvoorbeeld bij donaties, grief reports, user reports op forum, unban aanvragen, bezwaren enz. onwaarheden geven met eventueel als doel het verkrijgen van voordeel ten opzichte/ten koste van anderen


Huisregels Minecraft server

Het volgende is niet toegestaan:

Griefing:

 • Het slopen van gebouwen, bouwwerken, e.d. zonder toestemming van de eigenaar van het gebouw/bouwwerk
 • Farms van anderen oogsten en vervolgens niet terug planten
 • Farms oogsten/gebruiken waarbij het aangegeven is (met borden of hekken) dat deze voor privégebruik zijn, zonder toestemming van de eigenaar van de farm
 • Het doden van dieren van anderen, waarvan het duidelijk is dat deze in bezit zijn van een ander

Bouwen:

 • Bouwen binnen een afstand van 20 blokken zonder toestemming van elkaar
 • Bouwen op een aangegeven privéterrein van een ander zonder toestemming van de eigenaar
 • Grond claimen waar bouwwerken van anderen zich op bevinden zonder toestemming
 • Bouwen, maken, of het laten maken van een AFK-machine
 • Bouwen, maken, of het laten maken van een machine, bedoeld om ergernis, danwel lag te veroorzaken
 • Bouwen, maken, of het laten maken van ongepaste objecten, danwel geslachtsdelen, hakenkruizen, ramp-gerelateerde objecten
 • Bouwen, maken, of het laten maken van ongepaste teksten, danwel scheldwoorden
 • Bouwen, maken, of het laten maken van iron, gold en/of wither farms
 • Boven de bedrock bevinden en/of bouwen in de nether

Gedrag:

 • Spelers (weg)pesten door bijvoorbeeld de omgeving rond zijn/haar gebouw, bouwwerk of terrein met opzet te beveiligen, isoleren of vernielen e.d.
 • Spelen met een naakte skin
 • Misbruik maken van het GriefReports systeem, waaronder herhaaldelijk dezelfde reports achterelkaar doorgeven
 • Het misbruik maken van bugs waardoor je items kunt verdubbelen of dingen kapot/dood kunt maken die normaal gesproken niet zouden kunnen
 • Het bezitten van illegale items, danwel items die je niet zou kunnen verkrijgen
 • Spelen met een ander Minecraft-account met de intentie om een opgelegde sanctie te omzeilen
 • Jezelf voordoen als een lid van het serverteam
 • Mods of resourcepacks gebruiken die je een voordeel op (kunnen) leveren ten opzichte van andere spelers, danwel door hack clients, diamond compass, of x-ray (mod/resourcepack) te gebruiken


Het overtreden van deze huisregels zien wij als een zwaar vergrijp. Op het overtreden van de onderstaande regels is geen unban mogelijk.

Het volgende is niet toegestaan:

 • Anderen chanteren, misleiden of misbruiken op welke wijze dan ook (zoals met behulp van bepaalde informatie over de ander)
 • Ongewenst, opzettelijk of gericht stalken terwijl het duidelijk niet gewenst is
 • Privacy van anderen schenden (bijv. doorgeven van iemands persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummers, etc.)
 • Fraude plegen, waaronder bijvoorbeeld bij donaties, grief reports, user reports op forum, unban aanvragen, bezwaren enz. onwaarheden geven met eventueel als doel het verkrijgen van voordeel ten opzichte/ten koste van anderen